Category Archives: Kodlama

Java Logo

Java İle Basit Not Ortalaması Hesaplama

Herkese merhaba, basit bir şekilde not ortalaması hesaplıyoruz. İsterseniz kullanıcıdan vize ve final için ayrı olarak alabilirsiniz. Vize ve finalin etkilerini float bir değer tanımlayarak belirleyebilir ya da kullanıcıdan isteyebilirsiniz. package com.example.infreza; import java.util.Scanner; public class Not { public static void main (String args[]) { Scanner tarayici = new Scanner(System.in); String dersler [] = new […]

C Programlama Diziyi Büyükten Küçüğe Sıralama

Herkese merhaba, aşağıdaki kod ile istediğiniz şekilde kullanıcı tarafından belirlenen sayıları ya da kendi düzenlemeniz sırasında verdiğiniz sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayan bir program yazdık. Sorularınızı yorum kısmından iletirseniz en kısa sürede geri dönüş yapmaya çalışacağım. #include <stdio.h> int main () { int array[5] = {46,54,34,86,23}; int i,j,temp; /* Burada isterseniz dizinin elemanlarını scanf fonksiyonu […]

C Programlama Basit Matris Örneği

Herkese merhaba, bu yazımda basit bir matris örneği kodu paylaşacağım. Gelişmiş versiyonlarını zamanla bu yazıya eklenecektir. #include <stdio.h> int main () { /* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 */ int matris [3][3] = {{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}}; int i,j; for (i=0;i<3;i++){ for (j=0;j<3;j++){ printf(“%d “,matris[i][j]); } printf(“\n”); }}

C++ İle Ortalama Hesaplama

#include <iostream> using namespace std; int main() { setlocale(LC_ALL,”Turkish”); //Türkçe karakter int i,vize =0, final=0, ogrenci=4; float ort=0; for (i=1; i<=ogrenci; i++){ cout <<i<<“. Öğrenci: Vize notunuzu girin: “; cin>>vize; while(vize < 0 || vize>100){ cout <<i<<“.Vize notu 0-100 arasında olmalı”<<endl; cin>>vize; } cout <<i<<“. Öğrenci: Final notunuzu girin: “; cin>>final; while(final < 0 || […]